TítolDepartamentArxiu
Resolució alcaldia: llista provisional d'aspirants admesos i exclosos 1 beca de formació en “inventari i catalogació de fons museístics”. 2020. termini esmena 15 a 28 de juliol de 2020 [Termini del 15 de Juliol de 2020 al 28 de Juliol de 2020]¡Nova!Arqueologia i patrimoni històric
1 beca de formació en “inventari i catalogació de fons museístics. 2020” destinació vilamuseu. expte. 1372/20. termini presentació sol•licituds 8 a 19 juny de 2020 [Termini del 08 de Juny de 2020 al 19 de Juny de 2020]Arqueologia i patrimoni històric
Bases 2 beques de formació en “difusió i educació en museus”, amb destinació a vilamuseu 2020. termini presentació sol•licituds 8 a 19 juny de 2020 [Termini del 08 de Juny de 2020 al 19 de Juny de 2020]Arqueologia i patrimoni històric
Resolució alcaldia: llista provisional d'aspirants admesos i exclosos 1 beca de formació en “arqueologia 2020” termini esmena 24 de gener a 6 de febrer de 2020. [Termini del 23 de Gener de 2020 al 06 de Febrer de 2020]Arqueologia i patrimoni històric
Convocatoria beca de formació en arqueologia 2020 amb destinació a vilamuseu [Termini del 20 de Novembre de 2019 al 03 de Desembre de 2019]Arqueologia i patrimoni històric
Bases de la convocatòria d'ajudes individuals per a l'abonament de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana de l'ajuntament de la vila joiosa [Termini del 16 d’Octubre de 2019 al 07 de Novembre de 2019]Benestar Social
Bases per a subvencions d'associacions locals de caràcter social, any 2019 [Termini del 18 de Setembre de 2019 al 16 d’Octubre de 2019]Benestar Social
Resolució adjudicació 2 beques de formació en“difusión i educació en museus 2019-20” [Termini del 07 de Juny de 2019 al 30 de Juny de 2019]Arqueologia i patrimoni històric
Resolució llesta definitiva, convocatòria comissió qualificadora i aspirants prova pràctica, 2 beques de “difusión i educació en museus 2019-20” termini publicació 28 maig a 3 juny 2019 [Termini del 28 de Maig de 2019 al 03 de Juny de 2019]Arqueologia i patrimoni històric
Resolució alcaldia: llista provisional d'aspirants admesos i exclosos 2 beques de formació en “difusió i educació en museus”, amb destinació a vilamuseu 2019/2020. termini publicació 10 a 24 de maig de 2019 [Termini del 10 de Maig de 2019 al 26 de Maig de 2019]Arqueologia i patrimoni històric