1) Normativa aplicable al procés d’admissió per al curs 2017/2018 (Enllaç a una URL)

2) Documentació per a la sol·licituds d'admissió presentades fora de termini

3) Sol·licitud d'admissió per a educació infantil

4) Sol·licitud d'admissió per a educació primària i ESO

5) Anexe VI (criteri de renda)

6) Sol·licitud d'admissió en batxillerat

7) Calendari escolar curs 2017-2018 (els tres dies no lectius proposats pel Consell Escolar Municipal per al curs 2017-2018 són el 12 i 13 de febrer de 2018 i 30 d'abril de 2018)

8) Horaris d'entrega de sol·licituds d'admissió en infantil i primària.