1) Normativa aplicable al procés d’admissió per al curs 2018/2019 (Enllaç a una URL)

2) Carta dirigida als xiquets / xiquetes empadronem a La vila joiosa, nascuts en 2015

3) Sol·licitud d'admissió per a educació infantil 1r i 2n de primària (Enllaç a una URL)

4) Sol·licitud d'admissió per a educació primària i ESO, excepte 1r i 2n de primària (Enllaç a una URL)

5) Anexe VI (criteri de renda)

6) Sol·licitud d'admissió en batxillerat (Enllaç a una URL)

7) Calendari escolar curs 2018-2019 (els tres dies no lectius proposats pel Consell Escolar Municipal per al curs 2018-2019 són el 2 de novembre de 2018, el 4 de febrer de 2019 i el 18 de març de 2019)

8) Documentació a adjuntar per a les sol·licituts d'admissió presentades fora de termini.