El servei de teleassistència mòbil per a les víctimes de la violència de gènere assegura una resposta ràpida davant qualsevol eventualitat, les 24 hores, els 365 dies de l’any, siga quin siga el lloc en què es trobe la perjudicada.

Aquest servei es basa en la utilització de tecnologies de comunicació telefònica mòbil i de telelocalització. Permet que les dones en risc de sofrir una agressió puguen entrar en contacte amb personal qualificat per a donar resposta a les crisis plantejades per mobilitzar els recursos adequats: sanitaris, policials...

Què t’ofereix?

Entre altres:

Quins requisits he de reunir i on ho he de sol·licitar?

El servei té caràcter gratuït i per a accedir-hi únicament has de posseir d’una ordre de protecció i, per descomptat, no conviure ni reprendre la convivència amb el teu agressor.

Per sol·licitar-ho posat en contacte amb els Serveis Socials de la Vila Joiosa: 965894212. T’atendrem immediatament.