Trastorns alimentaris:

Són problemes de salut mental, la característica comuna dels quals és l'alteració substanciosa en el comportament alimentari, que, units a una distorsió de la imatge corporal, arriben nombroses vegades a posar en perill la vida de les persones que els patixen.

   

A QUINES PERSONES PODEN AFECTAR?
Estos problemes afecten principalment les dones, encara que cada vegada apareixen més casos detectats en hòmens. Es considera que les edats de major risc es troben entre els 12 i els 25 anys, i que el grup més vulnerable és el comprés entre els 14 i els 18 anys. S'estima que el conjunt de trastorns de conducta alimentària (TCA) afecten un 4 - 5 % de població adolescent femenina occidental.

COM S'INICIEN ESTOS TRASTORNS?
Es tracta de processos que s'inicien molt subtilment, les primeres etapes de desenvolupament dels quals acostumen a passar desapercebudes. Les persones amb TCA compartixen una preocupació excessiva per no engreixar, encara que el seu pes siga normal o, inclús, estiga per baix del que es considera saludable. El menjar es convertix en l'eix central de les seues preocupacions i es desatenen progressivament uns altres aspectes de les seues vides.

EN QUÈ ES DIFERENCIEN L'ANORÈXIA I LA BULÍMIA?
Ambós trastorns es diferencien per la forma en què les persones es comporten davant el menjar. Pot ocórrer que una mateixa persona patisca ambós trastorns de manera alternativa o successiva.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ANORÈXIA NERVIOSA?
Es caracteritza per una por exagerada a engreixar i per una distorsió de la imatge corporal, el que fa que les persones que la patixen es vegen i se senten grosses, encara que no ho estiguen. Açò els porta a realitzar comportaments, com ara menjar cada vegada menys, fer exercici físic intens amb l'única idea d'aprimar-se, vomitar o emprar diürètics i laxants amb la finalitat de perdre pes.

QUINES SÓN LES CARACTERÍSTIQUES DE LA BULÍMIA NERVIOSA?
En este cas, juntament amb la por a engreixar, hi ha un sentiment de pèrdua de control amb el menjar i és característic menjar compulsivament. Per a contrarestar estos excessos de menjar, acostumen a provocar-se vòmits i usen laxants en excés.

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES FÍSIQUES DE L'ANORÈXIA NERVIOSA?
En el cas de l'anorèxia nerviosa apareix una pèrdua de pes excessiva que produïx unes repercussions, com ara la retirada de la regla en les dones, la caiguda progressiva del cabell o la sequedat de la pell. En fases més avançades pot perillar, inclús, la vida per la desnutrició, amb problemes de cor i circulació, desequilibris hormonals greus, etc.

QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES FÍSIQUES DE LA BULÍMIA NERVIOSA?
En la bulímia nerviosa potser el pes siga normal, o inclús un poc elevat, pel fet que les conductes per a contrarestar els excessos de menjar no aconseguixen del tot eixe objectiu. A més, estos comportaments provoquen una gran vergonya, per la qual cosa acostumen a fer-se d'amagat. Per tot això, este trastorn és menys visible que l'anorèxia nerviosa i pot romandre ocult més temps. No obstant això, les seues conseqüències no són menys greus; al començament apareix el cansament físic i intel·lectual, alteracions gàstriques i esofàgiques, pèrdua de peces dentals i, posteriorment, rampes musculars, arítmies cardíaques, vòmits hemorràgics, etc.

TANT EN EL CAS DE L'ANORÈXIA COM EN EL DE LA BULÍMIA, EL PROBLEMA FONAMENTAL NO ÉS L'ALIMENTACIÓ, SINÓ LA MANERA EN QUÈ LA PERSONA ES PERCEP A SI MATEIXA. ÉS A DIR, ES TRACTA D'UN PROBLEMA DE SALUT MENTAL, AMB CONSEQÜÈNCIES FÍSIQUES I PSICOLÒGIQUES GREUS, QUE TÉ TRACTAMENT I QUE CAL PREVINDRE.