Patrimoni Històric inicia els treballs de neteja i consolidació d'una bassa de reg que podria datar del s. XVII

La bassa, situada al costat del pont del ferrocarril del riu Amadòrio, està inclosa en el Catàleg de béns i espais protegits de la Vila

  

La Regidoria de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de la Vila Joiosa ha iniciat els treballs de neteja i consolidació de la bassa hidràulica situada al carrer Calvari, concretament en el vessant del riu Amadòrio, al costat del pont del ferrocarril.

 

Aquesta estructura hidràulica antiga recollia aigües de la sèquia del reg de les Puntes, proveïa també més avall al Molí reial de la Llobeta des del s. XVII, per a redistribuir-les mitjançant una xarxa de sèquies. Per aquesta raó, els experts pensen que podria datar de la mateixa època, encara que aquest extrem està encara per determinar.

 

La bassa és un bé que inclòs en el Catàleg de béns i espais protegits del Pla especial de protecció i conservació de la ciutat històrica de la Vila Joiosa.

 

Arran d'un informe d'avaluació d'immobles, realitzat pel Departament municipal d'Urbanisme, i d'un informe etnològic realitzat pel Servei d'Arqueologia i Etnografia municipal, s'ha pogut determinar l'estat actual del depòsit i detectar la necessitat de realitzar algunes reparacions .

 

Els treballs es duran a terme de forma immediata amb personal de Vilamuseu i la col·laboració dels Serveis Tècnics municipals. Consistiran en la neteja i consolidació en alguns punts del depòsit mitjançant materials reversibles, morters de calç i arena amb una lleugera pigmentació en ocre que diferencie el morter nou de l'original, utilitzant maçoneria del terreny de característiques i dimensions similars.

 

Després d'aquests treballs per al manteniment de l'estructura es planteja, a mig termini, un projecte de restitució integral. Aquest projecte consistirà en un estudi arqueològic que implicarà el rebaix de l'interior del depòsit hidràulic, que permeta conèixer al detall la seua tipologia constructiva i determinar els elements impropis que hi hagueren.

 

La regidora de Patrimoni Històric, María Ángeles Gualde, ha explicat que «una vegada que s'haja realitzat aquest estudi es podrà procedir a eliminar els possibles elements afegits i iniciar els treballs de consolidació/restauració necessaris per a la posada en valor d'aquest bé catalogat». Gualde ha afegit que «aquesta bassa és patrimoni protegit i un element rellevant del paisatge cultural de la Vila. Per aquest motiu, aquestes tasques de manteniment són fonamentals per garantir la seua protecció».

Totes les imatges

Notícia publicada el 05 de Febrer de 2018