L'Ajuntament de la Vila avança cap a la conciliació familiar i laboral de la seua plantilla

La Comissió d'Igualtat aprova diverses mesures en aquest sentit, a més d'apostar per la formació del personal en igualtat d'oportunitats

  

La Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, creada el passat mes de desembre, comença a donar els seus primers passos i a prendre decisions importants per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, i per eliminar la discriminació per raó de sexe. En la seua primera reunió de l'any, realitzada el passat 9 de febrer, la Comissió d'Igualtat ha aprovat diverses mesures relacionades amb dues de les sis àrees en què es divideix el Pla d'igualtat.

 

Una d'aquestes és la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. En aquesta línia la Comissió ha donat llum verda a alguns acords importants, destinats a millorar aquest aspecte en la plantilla: d'una banda, s'evitaran les reunions de treball fora de l'horari laboral; de l'altra, es publicarà una guia perquè el personal conega els seus drets legals en matèries com la reducció de jornada, les excedències o els permisos per atendre menors o familiars. També es realitzarà una enquesta per detectar les necessitats de la plantilla en aquest sentit i intentar incloure-les al conveni.

 

La Comissió d'Igualtat també ha aprovat diverses mesures relacionades amb l'accés a l'ocupació i el desenvolupament de la carrera professional dels treballadors municipals. En aquest sentit, es pretén formar en matèria d'igualtat d'oportunitats la plantilla que participa en els processos de contractació i selecció de personal; s'eliminarà el llenguatge sexista en l’RLT (relació de llocs i treball) i es vetllarà perquè es configuren els tribunals de manera equilibrada.

 

D'una altra banda, la Comissió d'Igualtat també ha aprovat durant la primera reunió el Reglament de funcionament, així com el calendari d'actuacions.

 

En aquest sentit, la regidora d'Igualtat, Pilar Baigorri, ha explicat que «la Comissió acaba de començar caminar i encara queda molt per fer. El que posem en marxa en matèria d'igualtat en el si de l'Ajuntament servirà com a model per a la ciutadania, ja que es predica amb l'exemple. Hem de començar a convertir la igualtat en alguna cosa transversal des de dins, per després estendre-la a municipi i d'això s'encarregarà el Pla municipal d'igualtat en el qual també estem treballant».

 

La Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de la Vila es tornarà a reunir d’uns d’uns 15 dies per seguir treballant en aquestes mesures importants.

Totes les imatges

Notícia publicada el 12 de Febrer de 2018