La Vila implantarà fibra òptica i millorarà els accessos, la il·luminació, la Xarxa de proveïment i la seguretat del polígon industrial el Torres

L'obra es realitzarà entre 2018 i 2019 i serà pagada per l'Ajuntament i una subvenció de l’IVACE

  

El polígon industrial el Torres de la Vila Joiosa serà totalment remodelat durant aquest any i el que ve amb una acció que contempla la implantació de fibra òptica i la millora en els accessos, la il·luminació, la Xarxa de proveïment i la seguretat. Aquesta obra s'inclou dins el Pla d'ajudes a polígons industrials de l’IVACE i serà costejada pel consistori i aquesta subvenció.

 

L'actuació comprén la implantació de la fibra amb l'objectiu de millorar les telecomunicacions i les millores en la seguretat mitjançant la instal·lació de càmeres de vigilància (CTV) connectades a la Policia Local. La Xarxa d'abastament serà reformada pel que fa als hidrants contra incendis.

 

L'accessibilitat al polígon serà un altre dels punts forts d'aquest Pla: es facilitarà l'accessibilitat, es milloraran les condicions viàries, el trànsit rodat i el transport públic, i s’implantarà el carril bici. A més, s'executaran passarel·les de vianants i s'ampliaran les voreres, per afavorir el trànsit de vianants. S'instal·laran llums LED en aquells vials mancats d'il·luminació. També es milloraran els senyals i, en general, la imatge del polígon.

 

El pressupost d'aquest projecte ascendeix a la quantitat de 403.695 €. La subvenció sol·licitada és de 288.936,00 €, import màxim al qual pot optar el municipi de la Vila Joiosa, atenent a la superfície del polígon sobre la qual s'actua i l'import subvencionat per m² dins la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019, aprovada per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). El muntant restant serà sufragat pel consistori.

 

«La modernització dels polígons industrials és imprescindible per facilitar-hi la faena a les empreses instal·lades i afavorir-ne la implantació de noves. Per això hem realitzat aquest important projecte que podem dur a terme gràcies al pla d'ajudes que ha realitzat l’IVACE» ha assenyalat Jaume Ramis, regidor d'Urbanisme.

Totes les imatges

Notícia publicada el 11 d’Abril de 2018