La Vila Joiosa estalviarà més de 10.000 euros l'any amb el contracte de telefonia i internet, i garantirà el servei davant caigudes gràcies a un servidor virtual

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha adjudicat el contracte del Servei de telefonia fixa, mòbil, comunicació de banda ampla i xarxa privada virtual a la companyia Telefónica per un import de 58.856 €/any, de manera que estalviarà més de 10.000 euros anuals respecte del preu fixat en el Plec de condicions.

 

El Plec indica, a més, una millora important al que ha sol·licitat el consistori: un servidor virtual en el núvol integrat a l’RPV de 2 TeraBytes, que garantirà la comunicació per caigudes del servei mitjançant el desviament per no-accessibilitat a numeració tant fixa com mòbil.

 

El contracte serà de dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-se un any més, i contempla telefonia fixa, xarxa de dades (Xarxa Privada Virtual entre les diferents seus municipals), telefonia mòbil (160 línies, 53 d'aquestes amb tarifa de dades), línies RTB, ADSL i RDSI; fax virtual i serveis de xarxa intel·ligent 900.

 

«La reducció de la despesa corrent i les millores dels serveis són uns dels objectius de l'Equip de Govern. El nou contracte de telecomunicacions de l'Ajuntament així ho mostra: es produeix una baixada de més de 10.000 euros l'any, pel que fa al que establia el Plec, i 1.000 euros menys que l'anterior contracte, complint amb totes les exigències tècniques sol·licitades i afegint millores i serveis com el servidor virtual» ha comentat Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa.

Notícia publicada el 17 d’Abril de 2018