L'Ajuntament de la Vila Joiosa tanca el resultat pressupostari de 2017 amb un romanent de Tresoreria de més de 7 milions d'euros

El consistori finalitza 2017 amb un superàvit de més de 9 milions d'euros

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha tancat l'exercici 2017 amb resultats excel·lents, el romanent de Tresoreria per a despeses generals és de 7.161.343,43, el que assegura la solvència del consistori. El resultat pressupostari ajustat és de 9.402.535,23 euros.

 

El romanent de Tresoreria per a despeses generals en l'any 2017 mostra una millora important, ja que passa dels -134.986,06 euros de 2016 a 7.161.343,43 euros de l'any passat. L'Ajuntament ha aconseguit des que va entrar el nou Equip de Govern, format per PSOE, GPV i EU, posar les arques municipals en resultat positiu.

 

«Aquest Equip de Govern tenia un objectiu molt clar i era sanejar els comptes de l'Ajuntament, que es trobaven en una situació roïníssima, i amb això poder tenir solvència, saldar el deute contret en passades legislatures i realitzar inversions financerament sostenibles perquè prospere la nostra ciutat. Quan vam entrar a l'Ajuntament el romanent de Tresoreria era de -7.474.000 euros i hui podem dir que li hem donat la volta completament, situant-se en més de 7 milions» ha declarat Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa.

 

Pel que fa als romanents de crèdit, s'ha tancat l'any amb un romanent de crèdit no compromès de 2.476.272,73 euros i un romanent de crèdit compromés de 437.496,29 euros, el que fa un total de 2.913.769 , 02 euros.

 

El consistori va tenir l'any passat uns drets reconeguts nets, ingressos, de 37.817.524,94 euros i unes obligacions reconegudes netes, despeses, de 27.533.437,03 euros, per tant, tenint en compte les desviacions negatives de l'exercici, que ascendeixen a 419.361,30 euros, el resultat pressupostari ajustat d'aquest any és de 9.402.535,23 euros.

 

Els anys anteriors el resultat pressupostari va ser inferior: 5.046.532,51 euros en 2015 i de 5.980.647,78 euros en 2016.

 

Segons Joan Lloret, regidor d'Hisenda «seguim complint els objectius i el d'aquest any era acabar amb un romanent de Tresoreria positiu i ho hem complert amb escreix. Hem tret a aquest Ajuntament de la situació financera crítica en què es trobava quan vam entrar a governar».

Notícia publicada el 07 de Maig de 2018