L'Ajuntament de la Vila obté una subvenció de 234.558 euros per a millorar el Polígon Industrial Torres

El projecte suposa un total de 403.695 euros, dels quals més del 50 per cent estan finançats per la subvenció concedida a l'Ajuntament, La Vila realitzarà les obres de millora entre els anys 2018 i 2019

  

L'Ajuntament de la Vila ha obtingut una subvenció de 234.558 euros del pla d'ajudes a polígons industrials de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a millorar el Polígon Industrial El Torres. Entre 2018 i 2019 es realitzaran les obres de modernització que suposarà una completa remodelació d'aquest espai industrial amb la implantació de la fibra amb l'objectiu de millorar les telecomunicacions i  millores en la seguretat mitjançant la instal·lació de càmeres de vigilància (CTV) connectades a la policia local.
 
“Aquesta subvenció és un exemple de l'aposta de l'Ajuntament de la Vila per la millora del nostre sector industrial autòcton i permetrà millorar el polígon i les condicions de les empreses que treballen en ell”, ha remarcat l'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú. 
 
Entre les actuacions que es realitzaran en el polígon es troba la millora de la xarxa de proveïment pel que fa als hidrants contraincendios. Però també la millora de l'accessibilitat al polígon, un dels punts forts d'aquest pla que millorarà les condicions viàries, trànsit rodat i transport públic i implantarà carril bici. A més, s'executaran passarel·les per als vianants i s'ampliaran les voreres, per a afavorir el trànsit de vianants. S'instal·laran lluminàries LED en aquells vials mancats d'il·luminació. També es millorarà la senyalística i en general la imatge del polígon.
 
 El pressupost d'aquest projecte ascendeix a la quantitat de 403.695 euros i està subvencionat en 234.558 euros per l'IVACE, dins de la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, per als exercicis 2018 i 2019.  El muntant restant serà sufragat pel Consistori.
 
 “La modernització dels polígons industrials és imprescindible per a facilitar el treball a les empreses instal·lades en ells i afavorir la implantació de noves. Per això hem realitzat aquest important projecte que podem dur a terme gràcies al pla d'ajudes que ha realitzat l'IVACE” ha assenyalat Jaime Ramis, regidor d'Urbanisme. 
 

Notícia publicada el 07 d’Agost de 2018