Inserció sociolaboral, una aposta de l'Ajuntament de la Vila Joiosa

Benestar Social posa en marxa per segon any consecutiu el projecte ‘Itineraris Integrats d'Inserció Sociolaboral’ i és l'únic municipi de la comarca a aconseguir la subvenció convocada per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i cofinançada per la Unió Europea, a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu

  

La Regidoria de Benestar Social ha aconseguit una nova subvenció per al desenvolupament d'aquest projecte, i es converteix en l'única de la comarca de la Marina Baixa —i una de les poques localitats de la Comunitat Valenciana— que compta amb aquest recurs. L'Ajuntament ha rebut quasi 150.000 euros a través de la subvenció concedida per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana, subvenció cofinançada per la Unió Europea, a través del Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

 

Aquest projecte va ser posat en marxa a l'agost de 2017 i, des de llavors, s'han realitzat 161 itineraris personalitzats d'inserció, amb els quals 59 persones en situació o risc d'exclusió social han pogut accedir al món laboral gràcies al treball realitzat pel Departament de Benestar Social i la coordinació amb diferents empreses i entitats dins del Programa d'Itineraris Individualitzats d'Inserció.

 

El principal objectiu del programa és afavorir la integració laboral i social de les persones en risc o situació d'exclusió social del municipi, facilitar la seua inserció en el mercat de treball i acompanyar-los en el seu procés d'inserció social, laboral i formativa, a través de la construcció conjunta d'un itinerari personalitzat.

 

El programa es gestiona des del Departament de Benestar Social i des del seu Centre d'Inclusió Comunitària ‘Nucli Antic’, situat en la C/ Costereta, núm. 19, que es constitueix com a punt neuràlgic de les activitats que es desenvolupen dins del programa i compta amb una plantilla formada per: educadors, orientadora laboral i sociòleg.

 

El procés d'accés a aquest programa s'inicia amb cita prèvia en el Servei d'Informació, Orientació i Assessorament del Departament de Benestar Social, el qual valora cada cas i cada situació i ho deriva, posteriorment, al recurs.

 

Les fases del procés són: un primer acolliment —entrevista amb el participant—, en la qual es recull informació, es revisa la seua trajectòria formativa i laboral i les seues demandes i interessos; passa a una segona fase, en la qual es realitza un diagnòstic d'ocupabilitat com a pas previ a l'elaboració conjunta d'un itinerari individualitzat, el qual consistirà en: tutories, entrevistes de seguiment i acompanyaments.

 

De manera transversal i durant el procés, es duen a terme tutories d'alfabetització digital, així com s'organitzen tallers i/o sessions pròpies del programa, com ara:

  • Taller d'habilitats personals i socials per a l'ocupació
  • Taller d'autoestima
  • Sessió sobre autoocupació
  • Sessió sobre processos de selecció
  • Sessió «Desmitificant el treball» (rols)

 

D'altra banda, dins l'oferta formativa organitzada per a enguany (octubre-desembre 2018) s'han plantejat dos itineraris: un encaminat al sector serveis i un altre al sector comerç. Cursos que tenen com a data prevista d'inici el 15 d'octubre de 2018.

 

• L’itinerari del sector serveis consisteix en:

1. Curs de manteniment d'rdificis

2. Curs de tractament d'aigües de piscines

3. Carnet de manipulador/a de plaguicides d'ús fitosanitari. Nivell bàsic

 

• L’itinerari del sector comerç consistent en:

1. Curs de caixer/a reposador/a

2. Carnet d'operari/ària de carretons elevadors

3. Carnet de manipulador/a d'aliments

 

D'aquesta manera les persones participants en els itineraris podran obtindre un coneixement teoricopràctic, a més de realitzar pràctiques directes en empreses, que posteriorment els facilita el seu accés al mercat laboral.

 

Al mateix temps, un any més i gràcies a la col·laboració d'UGT-FICA, es pot oferir, abans de final d'any, un curs de prevenció de riscos laborals per a l'obtenció de la targeta professional de la construcció, així com dos cursos més específics de ferrallat i encofrat.

 

Es planteja com a eix principal del programa, la coordinació i col·laboració amb empreses i institucions del municipi i de la comarca, el compromís social de la qual es converteix en un factor impulsor per a la consecució de l'objectiu d'aquest programa i col·laboren a través d'aquest compromís a donar resposta a les preocupacions socials i laborals que ens envolten, establint xarxes de treball i comunicació.

 

Per tot això, el programa compta amb un projecte de prospecció, els objectius del qual es fonamenten en: establir relacions de cooperació i col·laboració amb empreses que puguen generar ofertes de treball adaptades als perfils de les persones; mitjançar entre el teixit empresarial i els participants del projecte; identificar les característiques i necessitats del teixit empresarial local i comarcal, i, sobretot, sensibilitzar les empreses i entitats socials rellevants sobre la possibilitat de millora de l'ocupabilitat dels col·lectius en risc o situació d'exclusió sociolaboral del municipi.

 

Notícia publicada el 05 d’Octubre de 2018