La Vila Joiosa aprova els comptes generals de 2017 amb un superàvit de 9,4 milions d'euros

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha realitzat aquest matí una Comissió Especial de Comptes per a aprovar els comptes generals de l'exercici pressupostari de 2017. El consistori ha tancat el 2017 amb un resultat pressupostari ajustat de 9.402.535,23 euros.

 

La Vila Joiosa va tindre l'any passat uns drets reconeguts nets, ingressos, de 37.344.037,36 euros i unes obligacions reconegudes netes, despeses, de 24.550.054,85 euros; per tant, tenint en compte les desviacions negatives de l'exercici i les desviacions positives, van arribar a aquest resultat positiu de quasi 9 milions i mig d'euros.

 

Els anys anteriors el resultat pressupostari va ser inferior: de 5.980.647,78 euros en 2016 i de 5.046.532,51 euros en 2015.

 

El romanent de Tresoreria per a despeses generals va quedar xifrat en 7.161.343,43 €; per la qual cosa, ha obtingut un resultat positiu respecte del dels dos anys anteriors xifrats en resultats negatius de 4.309.301,22 euros en 2015 i 134.986,06 euros en 2016. D'aquesta manera, les arques municipals han aconseguit finalitzar l'exercici anterior amb superàvit.

 

«Podem estar contents després de veure reflectit en les xifres que la Vila Joiosa torna a mantindre's en superàvit durant un altre exercici més, mostra del treball important que estem realitzant», ha detallat Joan Lloret, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de la Vila Joiosa.

 

Durant aquesta Comissió Especial de Comptes s'ha dut a terme una anàlisi econòmica de la comptabilitat de la Fundació Pública Parra-Conca i del Centre Municipal d'Assistència Hospital Asil Santa Marta.

 

En aquest punt, la Fundació va tindre uns drets liquidats de 2.010.287,96 € i unes obligacions reconegudes d'1.999.559,92 €; per la qual cosa, han arribat a un resultat pressupostari positiu de 12.565,19 €. No obstant això, el romanent de Tresoreria total de l'exercici 2017 va ascendir a 603.352,63 €.

 

D'una altra banda, el Centre Municipal d'Assistència “Hospital Asil Santa Marta” ha obtingut uns drets líquids, ingressos, d'1.905.332,32 € i unes obligacions reconegudes, despeses, d'1.713.708,32 €; per la qual cosa, el seu resultat pressupostari ajustat ascendeix a 158.034,08 euros. Així mateix, el seu romanent de Tresoreria arriba als 740.374,51 €.

 

«Les xifres mostren la tasca que hem realitzat al capdavant del consistori, amb la qual ens podem sentir orgullosos per haver obtingut uns resultats amb liquiditat i superàvit durant l'any passat», ha assenyalat Andreu Verdú, alcalde de la Vila Joiosa.

 

Notícia publicada el 05 d’Octubre de 2018