L'Ajuntament de la Vila finalitza la restauració del vessant oriental del santuari iber de la Malladeta

Els treballs han sigut subvencionats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha finalitzat la restauració del vessant oriental del santuari iber de la Malladeta, una actuació subvencionada per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 

El treball s'ha realitzat en les tres últimes habitacions de la cara que mira cap a l'est, és a dir, cap a la Vila. Són les estades més pròximes al penya-segat de la terrassa superior del santuari i pertanyen a la gran reforma que es va fer d'aquest gran complex religiós cap a l'any 100 aC, ja amb dominació romana.

 

Durant els anys 2005-2009 un equip d'investigació hispanofrancés va escometre l'excavació de part del santuari a través del projecte «La Vila Joiosa ibèrica: territori, santuari i fronteres» (Maison René Ginouvès-Ajuntament de la Vila Joiosa-Universitat d'Alacant), patrocinat pel Ministeri d'Afers Exteriors francés i l'Ajuntament de la Vila Joiosa.

 

El resultat de les excavacions deixa al descobert una trama regular d'habitacions que es disposen en fileres horitzontals separades per carrerons, seguint les corbes de nivell del terreny. Es va utilitzar el fort desnivell del terreny per al tancament posterior de les habitacions, format pel terreny natural del turó, encara que es va reforçar amb un mur de pedres d'una sola cara.

 

Per a això s'ha reforçat aquest fons de les estades format pel terreny natural que, per ésser de margues, es trenquen i fracturen amb facilitat, el que, unit al fort pendent, provoca l'erosió de la paret i la seua caiguda sobre el sòl de l'estada. El repte principal d'aquests treballs de consolidació ha sigut precisament evitar el deteriorament d'aquests tancaments posteriors de les habitacions, mitjançant estrets murs-pantalla realitzats amb terra del terreny i calç mimetitzats amb el terreny en les estades més sensibles.

 

Quant als murs de les estades, aconsegueixen fins a 1 m d'altura en algunes zones i es recolzen sobre la roca natural, i estan realitzats amb pedres de maçoneria (pedres calcàries del terreny de grandària mitjana) de diversa mida agafades amb fang. La seua consolidació s'ha fet amb un morter de calç aèri i diversos àrids, per a subjectar les pedres amb materials similars als originals. En el sòl de les habitacions s'ha estés una capa de geotextil i sobre aquesta terra piconada.

 

Després dels treballs anteriors de consolidació d'estructures, creació d'un mirador, reparació del camí d'accés i instal·lació de panells accessibles, realitzats en 2013 i 2016, es conclou ara la restauració de tota l'àrea excavada en el vessant oriental per a deixar el jaciment totalment protegit i al descobert.

 

«Quan, per la importància dels seus valors culturals, es decideix conservar un jaciment arqueològic després de la seua excavació, és crucial mantindre'l protegit de la intempèrie fins que, tan ràpid com es puga, s'execute la seua restauració» ha comentat Antonio Espinosa, director de Vilamuseu.

 

El santuari iber i romà de la Malladeta no era un simple santuari local, sinó un complex de grans dimensions, relacionat amb el trànsit marítim mediterrani; es va utilitzar des del s. IV aC fins al s. I dC, durant més de 400 anys; i resulta evident la seua relació amb el control del calendari agrícola, mitjançant l'observació de l'eixida del sol en el dia entre solsticis, dues vegades a l'any, per l'illa de Benidorm, com ha demostrat un estudi recentment publicat pels doctors César Esteban (Institut d'Astrofísica de Canàries) i Antonio Espinosa (Vilamuseu) en una de les revistes d'arqueologia més prestigioses d'Espanya, El Archivo Español de Arqueología. Segons Esteban, aquest fenomen és habitual en santuaris ibers, però el fet que ocórrega en una illa és fins ara excepcional i certament molt espectacular.

 

Aquest projecte s'ha realitzat gràcies a una subvenció de 2.000 euros de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i ha sigut executat per l'empresa Terra Ferma. Amb això es tanca el cicle des de l'excavació a la restauració i posada en valor de la principal àrea excavada del jaciment.

Notícia publicada el 17 d’Octubre de 2018