Ple ordinari d'octubre a la Vila Joiosa

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha realitzat aquest matí el Ple ordinari d'octubre, en el qual s'ha aprovat la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del Servei de recollida, transferència i tractament de residus. Amb la modificació, els negocis que s'òbriguen en la localitat no estaran obligats a pagar la taxa prèviament. A més, a partir de l'1 de gener que entra en vigor la modificació, el pagament de la taxa estarà dividit, la recollida i el transport es pagarà a l'Ajuntament i el tractament al Consorci.

 

La creació d'un Registre de programes d'actuació, agrupacions d'interés urbanístic i entitats urbanístiques col·laboradores ha sigut un altre dels punts aprovats, per unanimitat. L'acord plenari determina la posada en marxa d'aquest Registre com a eina de caràcter informatiu que garantisca l'accés públic a la informació relacionada amb l'activitat de gestió urbanística del municipi. El Registre s'instal·larà en suport informàtic i consistirà en una base de dades telemàtica a la qual s'accedirà lliurement a través del web municipal.

 

El Ple també ha aprovat l'Estudi de detall de la illa núm. 6, parcel·la 13, del Sector Pla Parcial Malladeta per a la construcció d'un nou apartahotel de 4 o 5 estreles. Aquest estudi ha estat en exposició pública sense presentar-se al·legacions. La parcel·la es troba en el PP-16 i està considerada com a sòl urbanitzable detallat i qualificat com d'ús turisticointensiu. Aquesta parcel·la té una edificabilitat turística de 6.481 metres quadrats.

 

Per últim, s'ha acordat iniciar els tràmits administratius necessaris amb vistes a sol·licitar a la Universitat d'Alacant la creació d'una seu universitària de la facultat d'Història en Arqueologia a la Vila Joiosa.

 

Notícia publicada el 18 d’Octubre de 2018