La Vila tanca els comptes de 2018 amb un romanent de Tresoreria de 9,26 milions d'euros i liquiditat comptable superior als 18 milions

El pressupost del passat any va ser de 41,2 milions d'euros amb major capacitat d'inversió i menor despesa financera per a l'eliminació del deute

  

La Comissió d'Hisenda realitzada hui a l'Ajuntament de La Vila Joiosa ha donat el vistiplau a la formulació dels comptes de l’any passat i a l'informe de liquidació amb un resultat molt positiu per a les arques municipals, que van tancar l'exercici passat amb saldo positiu. Segons va explicar l'alcalde, Andreu Verdú, els comptes llancen un romanent de Tresoreria de 9,26 milions d'euros i un saldo de disponibilitat líquida en les arques municipals de 18,2 milions d'euros. El pressupost de 2018 es va tancar finalment amb 41, 21 milions d'euros.

 

“Tanquem el cercle que ens vam proposar en arribar al govern, que era donar estabilitat a l'Ajuntament en l'àmbit polític, i ordenar i sanejar els comptes municipals que patien d'un excés de deute, impagaments i altes taxes d'impostos al nostre veïnat”, va comentar Verdú, qui va afirmar que “ara ja constatem que hem anat pel camí correcte”.

 

El romanent de Tresoreria confirma la capacitat econòmica de fer front a possibles despeses i atresora el superàvit econòmic que té l'Ajuntament de la Vila amb vistes al futur. Enguany, la xifra se situa en els 9,26 milions, és superior a la de 2017, que va arribar als 7,16 milions. D'aquest comportament sostingut en el temps i al llarg de la legislatura s'obté una liquiditat que ascendeix els 18,2 milions.

 

“Ara, la responsabilitat que tenim és continuar treballant en aquesta línia, especialment quan ja hem tancat el Pla d'ajust. Cal planificar molt bé la destinació d'aquests fons, el termini d'inversió d'aquests i sotmetre's als principis de prudència per a evitar sotmetre a l'Ajuntament a nivells de deute impossibles com va ocórrer en anteriors legislatures”, va explicar el primer edil viler.

 

Des del seu punt de vista, les dades també assenyalen que en 2018 va haver-hi més capacitat d'inversió real que en 2017 i que les despeses financeres es van reduir dels 826.000 euros que s'abonaven als bancs en 2017 als 424.000 euros que es van pagar l'any passat. Verdú va assenyalar que això és “fruit de la gradual acció de reduir deute, de deixar de recórrer als bancs a la recerca de finançament i de sotmetre'ns a crèdits de tercers”.

 

No obstant això, l'alcalde també va voler destacar l'elevada quantitat de partides de dubtós cobrament, per damunt dels 11 milions d'euros, que s’arrossegaven d'anteriors legislatures. A més, va voler posar en valor els resultats econòmics malgrat estar sotmés al pagament d'indemnitzacions de sentències judicials per processos iniciats per la ciutadania en contra de decisions de governs municipals en les anteriors legislatures.

 

Verdú va afegir que la seua intenció “és no desviar-nos en aquesta línia de prudència. Crec que a partir d'ara, que ja no arrosseguem el deute amb ningú, és quan la Vila pot créixer, pot invertir i pot generar nous serveis a la ciutadania sense hipotecar-se de nou. Si continuem amb el suport ciutadà després de maig, aquest serà el camí a seguir”.

 

Notícia publicada el 09 de Maig de 2019