Categoria:Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud d'empadronament per a la persona representant

Presentar-ho amb l’autorització corresponent, juntament amb còpia de DNI/NIE/Passaport de la persona interessada i DNI/NIE/Passaport original de la persona representant, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, ubicada en el carrer Major núm. 14 i en l'Extensió administrativa de la Cala sítia en av. dels Mariners núm. 10


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud d'empadronament per correu


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de llicència municipal de gual per a comunitat de propietaris


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de llicència municipal de gual per a llicència comercial o activitat industrial


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de llicència municipal de gual per a ús particular