Dept:Comerç - Venta No Sedentaria

Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el municipi de la Vila Joiosa

Data publicació: 01 d’Octubre de 2016


Secretaria general - Secretaria

Ordenança reguladora de les zones d'accés restringit al centre històric de la Vila Joiosa

Data publicació: 25 de Gener de 2019

Data vigència: 25 de Gener de 2019


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança reguladora del contingut, organització i funcionament del llibre del registre municipal de solars i edificis a rehabilitar

Data publicació: 27 de Febrer de 2015

Data vigència: 27 de Febrer de 2015


Secretaria general - Secretaria

Ordenança reguladora de trànsit i vies públiques

Data publicació: 05 de Desembre de 2018

Data vigència: 05 de Desembre de 2018


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança sobre supressió de barreres

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008