Dept:Medi Ambient - Medi Ambient

Ordenança municipal de protecció animal

Data publicació: 11 de Desembre de 2020

Data vigència: 11 de Desembre de 2020

Estat: DEFINITIVA


Comerç - Ocupació de via pública

Ordenanza para la ocupación de vía pública

Data publicació: 20 de Juliol de 2006

Estat: DEFINITIVA


Comerç - Venta No Sedentaria

Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el municipi de la Vila Joiosa

Data publicació: 01 d’Octubre de 2016

Estat: DEFINITIVA


Secretaria general - Secretaria

Ordenança reguladora de les zones d'accés restringit al centre històric de la Vila Joiosa

Data publicació: 25 de Gener de 2019

Data vigència: 25 de Gener de 2019

Estat: DEFINITIVA


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança reguladora del contingut, organització i funcionament del llibre del registre municipal de solars i edificis a rehabilitar

Data publicació: 27 de Febrer de 2015

Data vigència: 27 de Febrer de 2015

Estat: DEFINITIVA