Dept:Comerç - Venta No Sedentaria

Ordenança reguladora de la venda no sedentària en el municipi de la Vila Joiosa

Data publicació: 01 d’Octubre de 2016


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança reguladora del contingut, organització i funcionament del llibre del registre municipal de solars i edificis a rehabilitar

Data publicació: 27 de Febrer de 2015

Data vigència: 27 de Febrer de 2015


Urbanisme - Urbanisme

Ordenança sobre supressió de barreres

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008


Urbanisme - Urbanisme

Ordenances fiscals Urbanisme

Data publicació: 14 d’Abril de 2008

Data vigència: 14 d’Abril de 2008


Secretaria general - OAC

Reglament d’organizació i funcionament de la OAC BOP (3 d'octubre de 2011)

Data publicació: 28 de Març de 2011

Data vigència: 26 de Setembre de 2011