Informació General

Regidories que en depenem

A continuació, es mostren els regidors, així com les regidories relacionades amb les matèries que es desenvolupen en aquest Departament:

Pedro Alemany Pérez

Carta de presentacióCarta de presentació

Patrimoni ( Enllumenat públic i grans projectes en vies públiques, carreteres i camins rurals )