La Vila Joiosa obri el termini de presentació de projectes per als Pressupostos Participatius

El consistori ha destinat 45.000 euros a aquesta acció

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha destinat, com es contemplava en els seus pressupostos, 45.000 euros per a l'execució de projectes de millora de la localitat que siguen presentats per les diferents associacions. Aquestes entitats tindran de termini fins al dia 25 per a la presentació dels seus projectes.

 

El consistori ha elaborat un seguit de criteris per a la presentació i avaluació dels projectes que han estat remesos a les associacions. Els projectes presentats hauran de referir-se a una inversió nova, o bé a obres de manteniment i reparació de les actuals, totes de competència municipal. Quedaran excloses les propostes que siguen competència d’Hidraqua, SAV, Clece o qualsevol altra empresa concessionària. Cada associació podrà presentar els projectes que vulga.

 

L'avaluació dels projectes presentats primerament es realitzarà pels tècnics de l'Ajuntament, que estudiaran la seva viabilitat competencial, tècnica i econòmica i els atorgaran una puntuació de 0 a 5 punts. Després d'això, es duran les propostes al Consell de Participació Ciutadana del pròxim 21 de novembre, en el qual cada associació haurà de votar amb un punt a com a mínim un terç dels projectes per tal de fomentar els criteris de solidaritat i justícia distributiva.

 

A més de la posada en marxa d'aquest procés de participació, la Regidoria de Participació Ciutadana ha impulsat la redacció del Reglament de pressupostos participatius, que espera ser aprovat en el primer trimestre de 2018, amb la finalitat que els pressupostos participatius que s'incloguen en els pressupostos municipals de 2018 es regisquen per aquest Reglament.

 

Els projectes hauran de presentar-se dirigits a la Regidoria de Participació Ciutadana per Registre General.

Notícia publicada el 11 d’Octubre de 2017