Suspensió cremes agrícoles

  

Es deixa en suspens des del 2017.10.16 fins al 2017.10.29, ambdós inclosos, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen la resolució, llevat de les que tinguen regulació especial.

 

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons d'investigació, o altres motius d'urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior.

Notícia publicada el 13 d’Octubre de 2017