FGV informa l'Ajuntament de la Vila Joiosa de les obres de substitució del pont ferroviari en el traçat de la Línia 1 del TRAM d'Alacant

• Aquesta actuació forma part d'un projecte conjunt, que inclou els ponts de Teulada i Gata de Gorgos, amb un pressupost de 1,7 milions d'euros • Els treballs previstos afecten la Línia 1 que uneix Alacant i Benidorm i està previst que comencen al febrer de 2018.

  

La delegada de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a Alacant, Pilar García Reche, s'ha reunit amb l'alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, per informar i coordinar els treballs de substitució del pont ferroviari, situat al traçat de la línia 1 del TRAM d'Alacant que uneix les estacions dels Estels i Benidorm.

 

Durant la reunió s'han exposat les accions que es realitzaran per substituir el pont actual per un de nou. Aquesta actuació s'emmarca dins de les inversions que està impulsant en el conjunt de la xarxa de FGV a Alacant la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigeix María José Salvador per millorar les condicions del servei de transport que ofereix l'empresa pública.

 

Aquestes obres formen part d'una actuació que inclou la reparació de dos ponts a Teulada i Gata de Gorgos, pertanyents a la Línia 9 del TRAM d'Alacant (Benidorm-Dénia), amb un pressupost global de 1.779.282 euros.

 

Els treballs al pont de la Vila Joiosa es realitzaran sobre la carretera CV-759 i començaran al mes de febrer de 2018. En aquesta actuació també col·labora la Diputació d'Alacant.

 

Actuacions a realitzar

 

En els tres ponts inclosos en el projecte constructiu, igual que en la infraestructura de la Vila Joiosa, es substituiran els taulers i es realitzaran reparacions en diferents elements d’aquests per assegurar la funcionalitat d'aquestes estructures metàl·liques. Les actuacions prèvies consistiran en operacions de senyalització, desmuntatge de via i instal·lacions ferroviàries sobre els ponts.

 

Posteriorment, s'emprendrà la retirada dels taulers existents mitjançant grues i es duran a terme les actuacions en els estreps per a demolicions parcials d’aquests, execució de micropilots, muntatge d'armadures, formigonat de bigues de càrrega i col·locació de neoprens per formalitzar un nou suport de l'estructura portant.

 

Per l'hissat dels nous taulers participaran grues de gran tonatge que permetran la ubicació definitiva d’aquests, que haurà de ser prèviament conformada en tallers i acoblades en l’obra, atès que està prevista una estructura mixta de perfils metàl·lics i llosa de formigó armat connectada a aquesta.

 

Finalment, els treballs de superestructura de via i actuacions complementàries consistiran en la reposició d'instal·lacions, estendre la capa de balast i el muntatge de la via.

Notícia publicada el 27 d’Octubre de 2017