L'Ajuntament de la Vila inicia el procés per a desbloquejar la urbanització del sector 2 del Montiboli

S'ha de declarar la caducitat del programa del sector TS-2 Montiboli

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa desbloquejarà la urbanització d'una part del Montiboli en iniciar la caducitat del programa del sector TS-2 Montiboli. Aquesta acció permetrà que es puga procedir a urbanitzar i dotar dels serveis bàsics que requereix la zona.

 

El programa d'actuació integrada vigent, del qual és agent urbanitzador l'Ajuntament des de 2004, després de passar per agents privats, no s'ha acomplit en els temps previstos, ja que porta aprovat des de 1996. La zona està establerta com una única unitat d'execució i, actualment, està construït un 48 % del sector i molts dels immobles no tenen certificat d'ocupació (antiga cèdula d'habitabilitat) per no haver-se finalitzat la urbanització.

 

«Des de l'inici de la construcció d'aquest sector s'han anat succeint problemes que han fet que a dia de hui, 40 anys després, seguisca sense urbanitzar i sense gaudir de serveis bàsics. Molts dels habitatges ni tan sols tenen certificat d'ocupació i la seva llum i aigua és d'obra. Aquesta situació no podia seguir així; per la qual cosa, des del començament de la legislatura, buscar una solució a aquest problema era una prioritat» ha comentat Jaume Ramis, regidor d'Urbanisme.

 

La Comissió d'Urbanisme ha aprovat aquest matí, per unanimitat, iniciar el procediment per a declarar la caducitat del Programa del sector TS-2 Montiboli. Després d'aquesta es realitzarà l'ordenació detallada prevista en el PGOU, amb les modificacions introduïdes pel Pla de reforma interior. El sòl, per tant, es desenvoluparà segons el previst en el PGOU i no sota cap pla especial. Els sòls dotacionals del sector pendents de gestió, als quals siga procedent reconèixer aprofitament urbanístic, el materialitzaran d’acord amb el PGOU.

 

«Després d'un important treball polític i tècnic s'ha aconseguit trobar la solució més òptima a aquest problema, la qual s'ha traslladat primerament als veïns. D'aquesta manera desbloquegem la zona i podem procedir a urbanitzar-la, d'acord amb les necessitats i possibilitats. Amb el programa en vigor era possible que seguira molts més anys parada, sense la possibilitat d'accedir a subvencions i amb serveis precaris per a alguns dels veïns» ha finalitzat Ramis.

 

Una vegada el Ple aprove aquesta mesura es comunicarà a la Conselleria d'Habitatge per a la seua publicació i s'iniciarà un període d'al·legacions.

Notícia publicada el 09 de Novembre de 2017