Més de 700 alumnes dels tres instituts de secundària de la Vila Joiosa participen amb èxit en tallers formatius sobre 'Drogues i Cervell' i demanen noves intervencions

Els estudiants tenen entre 14 i 17 anys i mostren interès per ampliar la seua formació en temes com les noves tecnologies, el joc patològic i les drogues legals i il·legals

  

Més de 700 alumnes dels tres instituts de secundària de la Vila Joiosa participen amb èxit en tallers formatius sobre 'Drogues i Cervell'. Els cursos s'han desenvolupat en l'IES núm. 3, IES Malladeta i IES Marcos Zaragoza i han anat dirigits a alumnes de 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n d’FP Bàsica. La iniciativa ha tingut lloc al llarg dels mesos d'octubre i novembre, de la mà de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de la Vila Joiosa.

 

Segons les enquestes realitzades al final dels tallers, els alumnes s'han mostrat satisfets o molt satisfets amb la intervenció desenvolupada en les aules i consideren que la informació rebuda sobre 'Drogues i Cervell' ha estat clara en el seu contingut, a més de necessària per a la prevenció del consum.

 

Quant a l'interès de l'alumnat per obtenir informació relativa a les addiccions, en general, els alumnes de 14 a 17 anys coincideixen a demanar noves formacions sobre temes relacionats amb les noves tecnologies i el joc patològic. Desglossats per franges d'edat, els estudiants de 14 i 15 anys han sol·licitat més informació sobre drogues il·legals (cocaïna, al·lucinògens, cristall, bolets i similars). Per la seua banda, els alumnes de fins a 16 anys, prioritzen la informació sobre drogues legals (tabac i alcohol).

 

Els responsables del taller han volgut oferir als alumnes dels instituts de secundària de la Vila Joiosa formació específica sobre el cànnabis, que pose de relleu que es tracta d'una droga il·legal i desmitifique el seu caràcter terapèutic.

 

Els tallers els ha impartit la tècnica de prevenció comunitària, experta en drogues per a treballadors socials i amb formació sanitària. Pel que fa al programa, s'han inclòs continguts relacionats amb la importància del cervell per a la vida humana, els tipus de drogues que existeixen, com es produeix un procés d'addicció, la problemàtica relacionada amb el consum de drogues i unes altres qüestions fonamentals en la prevenció del consum entre adolescents.

Notícia publicada el 13 de Desembre de 2017