La Comissió d'Hisenda proposa millores retributives per als funcionaris en situació d'incapacitat temporal

Aquest acord pretén concretar i donar més seguretat jurídica els casos excepcionals als quals correspon la prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal de l'Ajuntament de la Vila

  

La proposta, aprovada en la Comissió d'Hisenda amb l'única abstenció de Ciutadans, consisteix a modificar els articles 23 de Conveni col·lectiu i de l'acord sobre complements fins al 100 % de retribucions durant les situacions d'incapacitat temporal. L'objectiu és donar solució a certa problemàtica interpretativa que estava produint-se a l'hora de determinar les prestacions econòmiques del personal al servei de l'Ajuntament que es veia afectat per aquestes situació i que ja van quedar estipulades en un acord plenari de gener de 2015.

 

Per aquest motiu, l'Equip de Govern municipal ha decidit proposar un nou acord que proporcione major concreció i seguretat jurídica i que establisca una regulació detallada de les situacions excepcionals que poden donar dret al complement fins al 100 % de les retribucions.

 

La proposta, que ha de ser aprovada ara pel Ple de l'Ajuntament de la Vila, recull en quins casos concrets pot aplicar-se aquest complement, en funció de si es tracta d'una incapacitat temporal derivada de contingències professionals o de contingències comunes.

 

En aquest últim cas, l'acord especifica que es mantindrà el nivell retributiu en casos d'incapacitat temporal derivada d'intervencions de cirurgia major degudament acreditada, encara que no comporten hospitalització, sempre que corresponguen a operacions d'hèrnia, cataractes, teràpies làser en patologia ocular i similars, així com fractures òssies. De fet, aquests casos són els que més problema d'interpretació han generat a l'hora de determinar la prestació corresponent, ja que no solen requerir de períodes d'hospitalització.

 

L'acord també considera que a les baixes derivades de situacions d'embaràs d'alt risc acreditat per un informe facultatiu, també es complementarà la retribució completa, exclosa la productivitat, des de l'inici de la incapacitat temporal.

 

En la mateixa situació estarien les baixes derivades de processos oncològics, encara que el tractament, la cirurgia o l'hospitalització es produïsca una vegada iniciada la situació d'incapacitat temporal.

 

L'acord proposa, així mateix, que quan es produïsquen situacions excepcionals degudament justificades que no estiguen dins aquests supòsits, s'han de sotmetre a la deliberació de la Mesa de Negociació, la qual resoldrà el cas.

 

Per al regidor d'Hisenda i Personal, Joan Lloret, «és important que el Ple ratifique aquest acord per posar fi, d'una vegada per totes, als problemes d'interpretació que es produeixen a l'hora de determinar la pertinència o no d'aquestes prestacions en determinats casos. Si la proposta resulta aprovada, l'acord entrarà en vigor de manera gairebé immediata, a partir l'1 de gener de 2018 i, d'aquesta manera, els funcionaris que es troben en aquesta situació gaudiran d'una millora retributiva».

Notícia publicada el 14 de Desembre de 2017