L'Ajuntament de la Vila Joiosa crea la Comissió d'Igualtat per a impulsar el Pla d'Igualtat d'Oportunitats 2018-2021

La integren membres de l'equip de Govern, l'agent d'Igualtat municipal, i representants de Recursos Humans i sindicats i les seues decisions seran vinculants

  

L'objectiu de la Comissió d'Igualtat és marcar un nou ritme en l'elaboració, implantació, seguiment i avaluació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament de la Vila Joiosa 2018-2021. Formen part de la mateixa, l'alcalde, Andreu Verdú, els edils responsables de Personal, Joan Lloret, i d'Igualtat, Pilar Baigorri,  representants del departament de Recursos Humans, l'agent d'Igualtat i els sindicats amb representació en l'Ajuntament.

La Comissió Paritària entre les funcions de la qual destaca la d'elaborar les mesures d'acció que es posaran en marxa sota el paraigua del Pla d'Igualtat municipal, dins de les àrees d'ocupació, retribucions, salut laboral, conciliació de la vida familiar i laboral, llenguatge i imatge inclusiva, formació i promoció.

En la la seua primera reunió, la Comissió ha conegut, de la mà de la Regidoria d'Igualtat, el diagnòstic de la plantilla municipal des d'una perspectiva de gènere i s'ha presentat l'esborrany de les mesures a posar en matxa dins del Pla d'Igualtat. A més, s'ha fixat per al mes de febrer la següent reunió on es presentarà el reglament de funcionament del citat organisme, que deurà ser aprovat en Junta de Govern i en Ple de l'Ajuntament de la Vila Joiosa.

La Comissió es reunirà almenys dues vegades a l'any. Les decisions que s'adopten tindran caràcter vinculant i seran elevades a la Mesa General de Negociació de Personal i al Ple.  

Segons ha explicat la regidora d'Igualtat, Pilar Baigorri, “el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 2018-2021 es basa en la Llei d'Igualtat que va aprovar el Govern central fa 10 anys. El seu objectiu és donar resposta a la necessitat d'adquirir un compromís de coresponsabilitat i col·laboració de totes les Administracions públiques, sobretot les més properes al ciutadà, per a aconseguir la igualtat efectiva. I en la Vila ja portem mesos treballant en aquest projecte, amb l'objectiu d'arreplegar prompte els seus fruits”.

Notícia publicada el 20 de Desembre de 2017