La Vila Joiosa neteja la bassa de captació del Molí Reial de la Llobeta

  

La Regidoria de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, a través de Vilamuseu, ha realitzat en les últimes dues setmanes treballs nous de neteja de la bassa de captació d'aigua del Molí Reial de la Llobeta, sota la direcció de l'arqueòleg municipal Diego Ruiz. Els treballs han estat realitzats per personal contractat gràcies a la subvenció obtinguda del Programa d'iniciativa social EMCORD del SERVEF (Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

 

La part més sensible d'acumulació d'escombreries de tot el complex moliner del segle XVII és precisament bassa de captació d'aigua de la sèquia de les Puntes, per trobar-se baix el pont de l’N-332. Encara que periòdicament es fa manteniment i neteja per part de Vilamuseu, era necessària una actuació a fons com la que s'ha fet gràcies als dos operaris amb què compta actualment el museu gràcies a la subvenció del SERVEF.

 

Aquest important molí es va construir en la primera meitat del segle XVII, un llarg episodi de fred i de sequeres, conegut com 'la Petita Edat del Gel', que va succeir sobretot entre 1610 i bona part del segle XVIII. Moltes de les antigues construccions hidràuliques del municipi, com el pantanet de l'Aigüeta, han de pertànyer a aquest segle, i el mateix embassament de Relleu va ser autoritzat per Felip IV el 1653 per a permetre el reg de les necessitades de les hortes de la Vila.

 

En 1653 ja existien tres molins fariners a la Vila: el de Alcocó, el de la Creu de Pedra i el de la Llobeta. Aquest últim va estar en funcionament fins a començaments del segle XX, quan va deixar de funcionar com a tal, perquè les indústries farineres van substituir a tot arreu a aquests molins; però va perdurar fins als nostres dies com a casa de tasques. No obstant això, conserva tot un complex hidràulic de gran valor patrimonial, format per la sèquia de les Puntes i d’altres secundàries, alcavons, basses, el túnel o cacau de desguàs al riu, el pou o cup amb els mecanismes d'aspes giratòries, piles de rentat del gra i altres estructures, que constitueixen un element identitari del paisatge urbà de la Vila Joiosa des de fa quatre segles.

Notícia publicada el 09 de Gener de 2018