La Generalitat autoritza el canvi d'ús dotacional de l'antic ambulatori de la Vila on s'ubicaran els nous jutjats

La Conselleria de Sanitat ha respost de manera positiva la sol·licitud presentada per l'Ajuntament de la Vila en aquest sentit, segons es va acordar en el Ple del setembre passat

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha rebut l'informe favorable de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per canviar l'ús dotacional de l'antic ambulatori del carrer Joan Tonda Aragonés i poder convertir l'immoble en la seu dels nous jutjats.

 

L'informe posa en relleu que la Vila disposa ja d'un nou Centre de Salut Integrat, de manera que l'antic ambulatori, sense ús sanitari des de 2010, es pot destinar a un altre ús.

 

La petició municipal es va realitzar el passat 2 d'octubre, en funció de l'acord adoptat en el Ple del mes de setembre de 2017 en aquest sentit.

 

D'aquesta manera, es dóna un pas més cap a l'habilitació d'aquest immoble com a seu dels nous jutjats de la Vila Joiosa.

Notícia publicada el 08 de Febrer de 2018