L'Ajuntament de la Vila aprova els pressupostos per 2018

Els comptes municipals s'incrementen, sobretot, en les partides de Benestar Social i Parcs i Jardins i destaquen per l'augment de l'esforç inversor

  

El Ple de l'Ajuntament de la Vila ha aprovada aquest matí els pressupostos de 2018 que ascendeixen a 33,7 milions de €, amb una previsió de superàvit de 2,7 milions de €. Els comptes municipals, que han estat aprovats amb els vots a favor de l'Equip de Govern (PSPV-PSOE, Gent per la Vila i Esquerra Unida) i Compromís i els vots en contra del Partit Popular i Ciutadans, preveuen l'augment de les despeses de funcionament de gairebé totes les regidories.

 

De fet, en matèria de despeses de béns corrents i serveis, el consistori gastarà aquest any 10,7 milions de €. Les partides que més augmenten respecte dels pressupostos de 2017 són Benestar Social, Parcs i Jardins, Gestió de Residus i Seguretat i Ordre Públic, entre d'altres. D'una banda, per a Benestar social s'han pressupostat dins d'aquest concepte 706.044 €, el que suposa un increment de 188.227 € respecte dels pressupostos de l'any anterior. D'aquests diners, es destinaran 100.000 € per subvencionar el pagament de l'IBI a les famílies més necessitades, 30.000 € per a l'adquisició d'una furgoneta adaptada per al trasllat de persones amb problemes de mobilitat a les platges accessibles i uns altres 12.000 € per a l'ampliació, precisament, de l'àrea destinada a platges accessibles.

 

En el capítol de Parcs i Jardins, també dins el capítol II dels pressupostos, s'han previst 389.922 €, el que suposa un increment de 131.070 € respecte del pressupost de 2017. La major part d'aquests diners es destinaran a renovar les àrees de joc infantil de l'avinguda dels Ensenyants, la plaça del Catedràtic Soler i el Censal, a més de millorar el manteniment en general de les zones enjardinades del municipi.

 

Cal destacar també que, per primera vegada en molt temps, es crea una partida específica per a la promoció de l'esport a la Vila dotada amb 27.000 €.

 

Pel que fa a les subvencions que concedeix l'Ajuntament, el pressupost de 2018 preveu destinar a aquest capítol 1.528,740 €, és a dir, 160.000 € més que l'any anterior. A més de la dotació de 100.000 € per a reduir la pressió fiscal a les famílies pel pagament de l'IBI, dins d'aquest epígraf destaquen els 237.000 € per a subvencions esportives i altres 73.400 € per a subvencions culturals i d'ensenyament. D'aquesta manera, és possible augmentar el suport econòmic a col·lectius com l'Ateneu, l'Agrupació Mediterráneo i la Colla Els Valerios, a més de a la Junta de Confraries.

 

Pel que fa a la inversió, on es produeix un increment del 300 % respecte dels pressupostos anteriors, destaquen els 941.011 € destinats a la pavimentació de vies públiques, 114.101 € a Parcs i Jardins o els 68.000 € que s'invertiran en el funcionament dels centres educatius.

 

L'alcalde de la Vila, Andreu Verdú, ha mostrat la seva satisfacció després de l'aprovació definitiva dels pressupostos de 2018 que ha definit com «un projecte de ciutat centrat en les persones, basat en l'increment del benestar dels ciutadans i enfocat a convertir la localitat en lloc molt més habitable i pròsper». En aquest sentit, ha manifestat que «tot i estar sotmesos encara al Pla d'ajust, hem aconseguit recuperar la inversió després de molt temps i això va a beneficiar directament els veïns de la Vila».

Totes les imatges

Notícia publicada el 19 de Febrer de 2018