Aprovat el I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de la Vila Joiosa 2018-2021

El document va rebre ahir el vistiplau de la Comissió d'Igualtat i servirà per a garantir la igualtat entre dones i homes en la plantilla municipal

  

La Comissió d'Igualtat va aprovar ahir per unanimitat el I Pla d'Igualtat intern de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, per al període 2018-2021. Ara, s'ha d'elevar a comissió informativa perquè siga conegut per tots els grups polítics i presentat en el Ple.

 

El I Pla d'Igualtat de la plantilla de l'Ajuntament viler té 29 accions a fer durant els pròxims quatre anys, que s'organitzen en sis àrees de treball:

 • accés a l'ocupació i el desenvolupament de la carrera professional
 • conciliació de la vida personal, familiar i laboral
 • classificació professional, formació i promoció
 • retribucions
 • salut laboral
 • comunicació i llenguatge no sexista

L'objectiu del Pla és aconseguir que la igualtat d'oportunitats siga transversal dins la política de funcionament de la plantilla i supose «un punt de partida per al canvi de mentalitat en les dinàmiques de treball ja que, a partir d'ara, moltes d'aquestes mesures suposaran la inclusió de la perspectiva de gènere en l'Ajuntament», ha subratllat la regidora d'Igualtat, Pilar Baigorri.

 

Entre les mesures aprovades destaca:

 • formació de tot el personal en matèria d'igualtat
 • transformació del llenguatge usat al consistori, per donar pas al llenguatge inclusiu i no sexista en la documentació interna, formularis i externa (web, xarxes socials, etc.)
 • configuració d'un protocol d'actuació davant l'assetjament sexual/moral o per raó de sexe
 • anàlisi de les retribucions des d'una perspectiva de gènere
 • prioritzar que les reunions de treball es desenvolupien en horari laboral, així com la formació en aquest horari per fomentar la conciliació laboral, familiar i personal, etc.

La Comissió d'Igualtat la presideix l'alcalde de la Vila, Andreu Verdú, que ha destacat que «el document que hem aprovat és un text flexible i viu, fruit del consens i de la disposició de l'Ajuntament de la Vila Joiosa d'avançar tot el que es puga en matèria d'igualtat». Verdú ha assegurat que «treballarem per evitar qualsevol desigualtat que poguera existir».

 

La Comissió d'Igualtat vetllarà pel compliment i l’execució de les mesures aprovades en el Pla i per a això es reunirà, de manera ordinària dues vegades l'any: al març-abril per executar les accions de l'any en curs, i al setembre-octubre per avaluar les mesures dutes a terme l'any anterior.

Notícia publicada el 22 de Febrer de 2018