Urbanisme habilita un servei d'informació i assessorament del Pla Renhata

  

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat el Pla d'ajudes per a actuacions de millora de les condicions d'habitabilitat a l'interior dels habitatges, la reforma de banys i cuines i l'adaptació de l'accessibilitat atenent a la diversitat funcional dels seus ocupants, Pla Renhata.

 

El Departament d'Urbanisme de la Vila Joiosa ha posat a disposició del ciutadà un servei d'ajuda i assessorament per a la tramitació de la sol·licitud de les ajudes a tota la ciutadania vilera que haja fet, o tinguen previst fer, obres que s'incloguen dins les bases de la convocatòria.

 

Aquest Pla contempla la subvenció entre el 25 % i el 35 % del pressupost de les actuacions, fins un màxim de 3.000 o 4.200 euros, segons barem. El pressupost de les obres serà com a mínim de 2.000 euros i com a màxim de 12.000 euros. Renhata inclou tots els habitatges construïts abans de 1998, excepte en cas de persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat major del 50 %. Les obres s'hauran d'haver iniciat a partir l'1 de gener de 2017 i finalitzar entre el 15 de març de 2017 i el 10 de juliol de 2018. El termini màxim per presentar la sol·licitud serà el 10 de juliol de 2018.

Notícia publicada el 19 d’Abril de 2018