La Vila Joiosa comptarà amb un nou hotel apartament en la zona de la Malladeta

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa donarà el vistiplau en el pròxim Ple a l'Estudi de detall de l’illa núm. 6, parcel·la 13, del Sector Pla Parcial Malladeta per a la construcció d'un nou hotel apartament de 4 o 5 estreles. L'empresa que construirà l'establiment hoteler, una vegada es complisquen els tràmits establits, és L’Illa de Minos Hotelera SL.

 

La Comissió d'Urbanisme va aprovar per unanimitat aquest estudi que serà portat al Ple i que ha estat en exposició pública sense presentar-se cap al·legació. La parcel·la es troba en el PP-16 i està considerada com a sòl urbanitzable detallat, i qualificat com d'ús turisticointensiu. Aquesta parcel·la té una edificabilitat turística de 6.481 metres quadrats.

 

«La Vila Joiosa és una ciutat turística i per això en el seu PGOU es contemplen diverses parcel·les per a ús hoteler. Aquesta parcel·la del PP-16 tindrà un hotel apartament de 4 i 5 estreles, a definir per l'empresa adjudicatària una vegada presente el projecte. La Regidoria d'Urbanisme ha comprovat que l'estudi de detall és correcte i conclou en la inexistència d'efectes significatius per al medi ambient», ha comentat Jaime Ramis, regidor d'Urbanisme.

Notícia publicada el 15 d’Octubre de 2018