Informació General

Regidories que en depenem

A continuació, es mostren els regidors, així com les regidories relacionades amb les matèries que es desenvolupen en aquest Departament:

Andrés Verdú Reos

Personal, Organització i transparència

Joan Lloret i Llinares

Contractació

Òrgans de Govern