Categoria:Sol·licituds - Secretaria general

Maneres de sol·licitar el certificat d'empadronament

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.


Cites a serveis - Secretaria general

Normativa patronal

Enllaç a una URL


Sol·licituds - Secretaria general

Renovació i confirmació de residència d'estrangers comunitaris o amb targeta de residència comunitària o permanent


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud baixa padró per trasllat a l'estranger


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud baixa padró per inclusió indeguda