Categoria:Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de reclamació de danys i perjudicis per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de la Vila Joiosa