Premiats en la campanya Maria Moliner

La Biblioteca de la Vila Joiosa premiada en la XVII Campanya d'Animació a la Lectura María Moliner del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la FEMP i la Fundació Coca Cola.

  
 

Han sigut 300 els projectes seleccionats d'un total de 605 que s'han presentat enguany, entre els quals es troba, el projecte "Ací la teua biblioteca" de la Vila Joiosa. De la província d'Alacant, tan sols quatre municipis Agost, Algorfa, Callosa del Segura i la Vila Joiosa, han obtingut aquesta distinció. El premi enguany serà d'un lot amb 150 títols per a cadascuna de les biblioteques premiades.

La comissió de valoració ha realitzat la selecció dels projectes tenint en compte la claredat i interès del projecte per a l'animació lectora, la planificació i viabilitat, a més de l'originalitat i la utilització de noves tecnologies.

El projecte "Ací la teua biblioteca" arreplega tota la programació d'activitats d'animació a la lectura, de formació d'usuaris i d'extensió bibliotecària que s'està desenvolupant durant l'any 2016. L'objectiu és donar a conèixer i potenciar els serveis bibliotecaris, tenint en compte la diversitat d'interessos manifestada pels diferents sectors de la població.

El coneixement del que volen els usuaris s'aconsegueix a través d'un diàlog actiu entre els participants i la Biblioteca i d'aqueixa forma s'adapten les activitats a les expectatives, demandes i les necessitats exposades precisament pels usuaris i ciutadania en general.

 

Notícia publicada el 14 de Noviembre de 2016

Font: Font Pròpia

Volver