Pages

Informació

La Barbera és una masia del s. XVII convertida en un palacet romàntic amb mobiliari i ajuar domèstic del s. XIX i de diferents estils (isabelí, alfonsí, art decó, etc.), on podrà apreciar cóm es vivia fa dos-cents anys, amb indumentaria, utensilis de cuïna i altres molts objectes cotidians que han caigut en des-ús.


Casa Museu La Barbera dels Aragonés
C/ Huit de Maig, s/n 03570 Vla Joiosa
Telf. 966508355 .

vilamuseu@villajoyosa.com


Historia

Investigació

Notícies