FACEBOOK INSTAGRAM FLICKR La Vila Joiosa

Actualitat

Un poc d’història

El municipi de la Vila Joiosa va tindre els seus primers pobladors en l’edat de bronze. El turó on s’assenta el nucli antic va ser una ciutat ibèrica i hi ha raons fundades per a identificar-la amb l’Alonis dels textos clàssics. Les excavacions de la necròpolis del Poble Nou, la de major duració actualment coneguda per a la cultura ibèrica (s.VI a.C.), han proporcionat molts materials d’ús militar i quotidià que s’exposen en el Museu municipal.

 

En època romana la zona va experimentar un gran auge que es traduïx en la identificació de la ciutat amb Allon. D’açò ens han quedat restes arqueologiques que podràs veure en el Museu arqueològic municipal. Durant l’edat mitjana les costes es van despoblar pel perill pirata i en el segle VIII el llevant es va islamitzar, fins al 1300 quan l’almirall de Jaume II, Bernat d’en Sàrria, fundà esta població. La Vila Joiosa significa "la ciutat alegre", un nom atractiu per als nous pobladors cristians del nord-est peninsular.

 

La ciutat va tindre un castell que la protegia, però el que hui observem és més recent, del segle XVI. És un exemple d’arquitectura renaixentista, així com les torres sentinelles de l’horta.

Segons la tradició, els pobladors de la Vila Joiosa van demanar la intercessió del sant del dia per a repel·lir un important atac dels pirates barbarescos. Des de llavors, el dia 29 de juliol es venera Santa Marta com a patrona de la ciutat I, des de 1694, se celebren en el seu honor les festes de Moros i Cristians.

 
     
     
   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2015. Tots els drets reservats.