FACEBOOK INSTAGRAM FLICKR La Vila Joiosa
Informació > > Telèfons d’interés

 

Bombrs Parc comarcal 96 585 44 75
Centre de salut. Urgències 96 589 53 85
Creu roja del mar96 589 14 00
Guàrdia Civil96 589 11 43
Hospital comarcal96 685 98 00
Protecció civil96 685 21 32
Urgències mèdiques96 589 34 90
Policia local96 589 00 50
Ajuntament 96 685 10 01
Biblioteca pública96 589 16 98
Cementeri Municipal96 681 02 34
Informació juvenil96 681 03 38
Museu arqueològic i etnològic96 589 01 50
Oficina del Consumidor96 681 02 36
Capitania Marina96 589 19 20
Club Nàutic96 589 36 06
Cofradia de Pescadors96 589 02 00
Correus i Telègrafs96 589 12 30
Institut Nacional de la Seguretat Social 96 589 01 94
Jutjat nº196 589 19 29
Jutjat nº296 589 12 36
Parròquia de l’Asunción96 589 04 80
Parròquia del Carmen96 589 15 73
Parròquia San Antoni96 589 15 91
Taxi de la Marina Baixa96 681 00 10 / 902 075 073