Card image cap

28 de Desembre de 2018

Pròrroga de la informació pública de la proposta de programa d'actuació aïllada per a parcel·la de sòl urbà del sector ti-11 del pgou de la vila joiosa

Llegir
Card image cap

18 d’Octubre de 2018

Informació pública del projecte d'expropiació de sòl dotacional viari "prv" tram nord de la carretera del port

Llegir
Card image cap

19 de Setembre de 2018

Aprovació definitiva de la modificació puntual pgou substitució d'ús dotacional en c/ joan tonda aragonés (arh-3)

Llegir
Card image cap

12 de Juny de 2018

Informació pública de la proposta de programa d'actuació aïllada per a parcel·la de sòl urbà del sector ti-11 del pgou de la vila joiosa.

Llegir
Card image cap

03 d’Abril de 2018

Informació pública de l'informe memòria de sostenibilitat econòmica i l'annex complementari a l'informe memòria de sostenibilitat econòmica del pla especial de protecció i conservació

Llegir
Card image cap

22 de Gener de 2018

projecte execució estabilització mur maçoneria siti en carrer pal

Llegir