Categoria:

Dept:Sol·licituds - Urbanisme

Sol·licitud d’ocupació de via pública.


Sol·licituds - Secretaria general

Sol·licitud de reclamació de danys i perjudicis per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de la Vila Joiosa


Sol·licituds - Urbanisme

Sol·licitud de terminació anormal del procediment sancionador.


Sol·licituds - Urbanisme

Sol·licitud d'informe urbanístic per al desenvolupament d'una activitat


Sol·licituds - Benestar Social

Sol·licitud programa teleassistència domiciliària

Documentació per a la sol·licitud del programa