Dept:Sol·licituds - Cultura

Contracte de cessió del Teatre Auditori de la Vila Joiosa per al desenvolupament d’un acte o activitat cultural

Inclou el reglament a seguir


Sol·licituds - Comerç

Documents generals


Sol·licituds - Comerç

Fulla de reclamacions


Sol·licituds - Secretaria general

Manteniment de tercers

Actualitzat a 7 de febrer de 2014


Sol·licituds - Secretaria general

Model d'Aval