Dept:Sol·licituds - Cultura

Contracte de cessió de l’auditori del Centre Social per al desenvolupament d’un acte o activitat cultural

Inclou el reglament a seguir


Sol·licituds - Cultura

Contracte de cessió del Teatre Auditori de la Vila Joiosa per al desenvolupament d’un acte o activitat cultural

Inclou el reglament a seguir


Sol·licituds - Comerç

Documents generals


Sol·licituds - Comerç

Fulla de reclamacions


Sol·licituds - Serveis econòmics

Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)