Entre els nostres equipamients culturals podem trobar: