El Gabinet Psicològic Municipal es va crear l’any 1982 per les necessitats sorgides per la creació del CP d’educació especial SECANET, i des de aquest moment presta els seus serveis a la població atenent alguns col·legis de la localitat

Personal

Dos psicòlogues a temps total i una Treballadora social a temps parcial.

Ubicació

Està situat en la Biblioteca Pública Municipal, en el carrer Barranquet, nº2.

Horari

De dilluns a divendres, en horari de 8.00 a 15.00 h.

Forma d’accés

Mitjançant del col·legi o sol·licitant entrevista al telèfon 966 850 900 o directament en la seu.

Per el seu caràcter municipal, tots els veïns poden acudir a aquest servei per realitzar consultes relacionades amb la educació o el cuidat dels seus fills.