El transport escolar municipal és un servei que oferix l’Ajuntament, regulat de conformitat al reglament municipal sobre el transport escolar per a educació infantil i primària en el municipi, aprovat pel Ple en sessió celebrada el 7 d’agost de 2008 i publicat en el BOP de 24 de desembre de 2008 (num 247) i parcialment modificat pel Ple en sessió celebrada el 15 d’abril de 2010 i publicat en el BOP de 8 de juliol de 2010 (num 128) i el BOP de 24 de desembre de 2008 (nº 247) i parcialment modificat pel plé en sessió celebrada el 20 de juny de 2013 i publicat en el BOP de 30 d’agost de 2013 (nº 165).

Sol·licitud plaça transport urbà Sol·licitud plaça transport urbà