Regidoria de Joventut:

La missió de la Regidoria de Joventut és afavorir la inserció social i econòmica dels jóvens des de la participació. Si els jóvens són els destinataris de tot el treball que desenvolupa esta Regidoria, també els considerem subjectes actius, tant en la presa de les decisions que els afecten com en la gestió dels projectes i accions que es posen en marxa. D'esta manera, la Regidoria de Joventut vol comptar amb la participació dels jóvens, individualment i col·lectiva, en este cas a través de les seues associacions i del Consell de la Joventut d'Alacant, en el qual s'integren.

Sobre estos tres pilars - participació, gestió amb els jóvens i coordinació—, s'assenta el treball de la Regidoria de Joventut, que proposa:

  • Obtindre més participació dels jóvens, per mitjà de la seua incorporació a tots els òrgans consultius municipals, així com de decisió dels organismes autònoms de l'Ajuntament.
  • Afavorir l'accés a l'ocupació, per mitjà de programes que afavorisquen la creació de llocs de treball, l'autoocupació, la iniciativa empresarial i la formació entre la joventut.
  • Facilitar l'accés a l' habitatge, tant en règim de lloguer com de propietat.
  • Impulsar les relacions internacionals i intercanvis entre jóvens, i posar especial èmfasi en la participació de programes de la Unió Europea per a la joventut.
  • Ajudar els jóvens a definir els seus itineraris formatius, per mitjà de la informació i l'assessorament en matèria d'educació.
  • Promoure una ocupació d' oci i temps lliure , per mitjà de pràctiques saludables que afavorisquen la convivència.
  • Desenvolupar accions dirigides a evitar pràctiques de risc entre la població juvenil i que contribuïsquen al seu desenvolupament i afirmació personal; en definitiva, que milloren la seua salut i qualitat de vida..