BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL ‘#mostralavila’ 2017

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

1. El Concurs #mostralavila 2017 és un concurs organitzat per l'Ajuntament de la Vila Joiosa.

 

2. L'objectiu del concurs és premiar les tres millors fotografies d'entre totes les rebudes a través de l’adreça de correu electrònic: mostralavilaconcurso@gmail.com

 

3. Per participar en el Concurs és imprescindible ser major de 18 anys i haver facilitat almenys les dades personals següents: nom, cognoms, DNI, adreça de correu electrònic i telèfon, per poder posar-nos en contacte amb tu si ets guanyador o guanyadora del concurs.

 

4. La inscripció al Concurs és totalment gratuïta.

 

5. Les fotografies enviades a concurs hauran de tenir com a tema central el municipi de la Vila Joiosa.

 

6. El termini de recepció de fotografies començarà el dia 23 de febrer de 2017 i finalitzarà el dia 3 de març de 2017. Totes les fotos rebudes fora d'aquest termini no entraran en el Concurs.

 

7. Les fotografies s'hauran d'enviar per correu electrònic en format .jpg i no podran ser inferiors a 1024 píxels, en el seu costat més gran, ni superiors a 5 MB. No s'acceptaran fotomuntatges.

 

8. Les fotografies hauran de ser originals i inèdites en aquest concurs. De manera especial, es rebutjaran totes aquelles que, per incorporar la identitat de l'autor, les inicials o qualsevol altra grafia (nom, inscripcions, marques d'aigua o de qualsevol altre tipus) amb la qual se’l puga identificar, vulnere la garantia de l'anonimat dels concursants respecte del jurat.

 

9. Cada participant podrà participar en el concurs amb un màxim de 4 fotografies, color o blanc i negre.

 

10. L'Ajuntament de la Vila Joiosa es reserva el dret de rebutjar aquelles fotografies que no complisquen els requisits del Concurs

 

11. Amb l'acceptació d'aquestes bases l'usuari declara, assegura i confirma la veracitat de les dades personals, així com que disposa dels consentiments de les persones identificables per aparéixer en les fotografies amb què participa. En el cas de menors d'edat, oportunament, s'acreditarà el consentiment dels progenitors o, si s’escau, dels tutors.

 

12. Les fotografies a concurs s'aniran publicant al lloc web i totes les altres xarxes socials de l'Ajuntament que es consideren oportunes. Aquesta publicació es realitzarà a mesura que les fotografies siguen validades per l'organització per a la participació i, ÚNICAMENT, es descartaran aquelles que no reunisquen un mínim imprescindible de qualitat o que pogueren resultar de mal gust o ofensives per als protagonistes de la imatge, així com també totes aquelles que es consideren no ajustades a l'objecte del concurs.

 

Aquesta validació de les fotografies, als efectes de la publicació com a participant en el concurs, no implica que siguen validats els requeriments tècnics d’aquestes, circumstància que correspon al jurat tècnic qualificador.

 

13. Un cop finalitzat el període d'enviament de fotos, un jurat especialitzat valorarà totes les fotos enviades. Els criteris d'avaluació del jurat seran la creativitat i la qualitat fotogràfica. La selecció dels guanyadors serà a discreció absoluta del jurat i el seu veredicte serà definitiu i inapel·lable.

 

El jurat procedirà a la concessió dels següents premis:

 

• PRIMER PREMI: un sopar per a dues persones en la cloenda de la Mostra de Cuina Marinera

 

 • SEGON PREMI: un dinar o sopar per a dues persones durant la Mostra de Cuina Marinera en un dels restaurants participants a escollir

 

• TERCER PREMI: lot de productes de la localitat

 

14. La publicació del nom de les tres persones guanyadores es farà al web de l'Ajuntament de la Vila Joiosa en les setmanes següents a la finalització del Concurs. Així mateix, a cada un d'ells se li enviarà un missatge al correu electrònic o al telèfon que ens va facilitar en el procés de registre, que haurà de contestar per acceptar el premi en un termini màxim de cinc dies. Si no es rep resposta dins el termini assenyalat, o si el correu electrònic o el telèfon facilitat no foren vàlids, l'autor de la foto que haguera quedat en el següent lloc passaria a ocupar la primera posició i rebria, per tant, el premi corresponent a aquesta.

 

15. El Jurat. el president serà elegit entre els seus membres i podrà decidir sobre qualsevol imprevist no inclòs en aquestes bases.

 

16. Aquest jurat estarà compost per:

 

• Dos membres de FOTOCINE LA VILA

• Dos experts en fotografia de la localitat

• Un professional del disseny gràfic

• Un tècnic municipal, com a secretari del jurat, amb veu però sense vot

 

17. La participació en el Concurs implicarà l'acceptació expressa de les bases d’aquest i la cessió a favor de l'Ajuntament dels drets per a la seua reproducció, amb expressa menció del seu autor, a través de qualsevol suport i/o mitjà que siguen titularitat del Ajuntament de la Vila Joiosa, o de xarxes socials de tot àmbit, sense perjudici del compliment de la normativa aplicable. Aquest fet no comportarà cap contraprestació.

 

Per a qualsevol consulta pot contactar amb nosaltres a mostralavilaconcurso@gmail.com.

Totes les imatges

Imagen que acompaña la notícia
Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 22 de Febrer de 2017