L'Ajuntament de la Vila Joiosa consigna en els pressupostos 2017 més de mig milió d'euros que haurà de pagar pels interessos de demora de factures de la contracta d'escombreries de 2010 a 2014

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha previst la consignació de 543.755,93 euros en els pressupostos de 2017 per poder fer front a la demanda interposada per l'empresa Sociedad Anónima Agricultores de la Vega Valenciana (SAV) pels interessos de demora de factures de la contracta d'escombreries que no es van abonar entre els anys 2010 i 2014.

 

La Sociedad Anónima Agricultores de la Vega Valenciana ha interposat un contenciós en què reclama a l'Ajuntament de la Vila Joiosa 1.178.853,23 euros en concepte d'interessos de demora per factures pagades amb retard relatives al contracte de gestió del Servei públic de neteja viària i recollida i eliminació de residus i gestió de l'Ecoparc municipal des del 2001 fins al 2014.

 

SAV va iniciar l'any 2008 la reclamació de l'impagament de factures a l'Ajuntament per un import que ascendia gairebé a 4 milions d'euros, amb uns interessos de demora de 485.000 euros. Empresa i consistori van arribar a un acord per rebaixar els interessos de demora en 400.000 euros amb data de fi de 2008. El 2010 l'empresa torna a reclamar a l'Ajuntament factures impagades, aquesta vegada per un import de 2.372.488,37 i uns interessos de demora d’1.178.853,23 euros.

 

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha rebut aquest any notificació del contenciós administratiu davant la no resolució de la reclamació del pagament d'interessos de demora que es va disposar contra ell en l'any 2014. L'actual Equip de Govern va rebre aquesta notificació i va encarregar un informe per contemplar la possibilitat de recórrer-hi. Aquest informe ha dictaminat que part d'aquests interessos han prescrit, per la qual cosa l'Ajuntament haurà d'abonar 543.755,93 euros i no els 1.178.853,23 euros reclamats. Per això, l'Ajuntament realitzarà aquesta consignació pressupostaria, a l'espera del judici i de la sentència definitiva.

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 27 de Febrer de 2017