L'Equip de Govern presenta un pressupost de 31 milions d'euros condicionat pel Pla d'ajust que exigeix gairebé tres milions de superàvit

El consistori haurà d'abonar el 2017 un total de 6.990.354,02 euros, comptant el superàvit i incloent les sentències, la devolució i els interessos de demora, el que suposa un 22 % del total del pressupost

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Equip de Govern municipal ha presentat hui en la Comissió d'Hisenda els pressupostos de 2017 amb una previsió d'ingressos de 31.339.123,68 euros i de 28.292.313,68 euros de despeses. El superàvit de 2.946.810 euros entre ingressos i despeses és la quantitat que el consistori està obligat a reservar per estar sotmès a un estricte Pla d'ajust.

 

Per tant, segons el mateix regidor d'Hisenda, Joan Lloret, «hui presentem a aquesta comissió uns pressupostos totalment condicionats per un Pla d'ajust al qual haurem d'estar sotmesos fins l'any 2023 i que està dificultant molt el desenvolupament de projectes en el municipi».

 

A més, un altre dels problemes principals que té el consistori són les despeses derivades tant del compliment de sentències judicials, com del pagament d'interessos de demora. Per al 2017 l'Equip de Govern ha estimat que abonarà un total de 6.990.354,02 euros, fet que suposa un 22 % del total del pressupost.

 

Quant al deute financer de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, aquest va passar de 16.249.960,59 euros en 2016 a 14.691.933,72 euros al desembre de 2016. Per aquest any es preveu que baixe fins als 12.335.500,43 euros a data 31 de desembre. Això suposarà, segons el regidor d'Hisenda, que «des de 2015 fins a desembre de 2017 reduirem el deute en 3.915.000 euros».

 

Pel que fa al pressupost, cal destacar un augment en Benestar Social. D'una banda en el capítol 2, dedicat a despeses de funcionament: de 25.472,28 euros, passa a 492.344,69 euros en 2016 i a 517.816,97 euros en 2017. També s'han incrementat els ajuts mensuals i rendes garantides en 16.000 euros i les subvencions a associacions en 20.000 euros, a causa també de la necessitat de regularitzar les subvencions d'anys anteriors.

 

Unes altres partides que tenen un increment per a aquest any són: Medi Ambient, Platges i el seu manteniment, Arqueologia i Patrimoni, serveis complementaris d'Educació, Biblioteca pública, Teatre Auditori, Cementeri, Societat de la Informació o Vilamuseu que ha augmentat en 41.000 euros.

 

A més, per al regidor «és important per a aquest any l'increment notable dels pressupostos participatius, els quals es doten amb 45.0000 euros, per poder implicar el ciutadà en la gestió diària del municipi».

 

En 2017 també es planteja aprovar una nova Relació de Llocs de Treball (RLT) per crear nous llocs de treball. En aquest apartat de personal el pressupost de 2017 augmentarà les despeses en un 1 %, sempre que així ho establisca la Llei de pressupostos generals de l'Estat

 

Per a l'alcalde del municipi, Andreu Verdú, «els pressupostos 2017 són molt realistes i condicionats totalment tant al Pla d'ajustm com al pagament de sentències i interessos de demora, que suposa que l'Ajuntament no pot comptar amb gairebé set milions d'euros dels trenta-un previstos per a aquest any. Tot i les dificultats de l'Ajuntament, hem incrementat la partida de Benestar Social i en unes altres regidories s'han buscat subvencions externes que ens permeten mantenir el mateix nivell pressupostari», ha afegit Verdú.

 

També, el primer edil va voler destacar l'augment en els pressupostos participatius, en Medi Ambient, Platges i Cultura. «Apostem per millorar el nostre turisme i sobretot el nostre turisme cultural, i prova d'això és l'augment en la partida de Vilamuseu en més de 40.000 euros».

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 28 de Febrer de 2017