La Vila Joiosa elabora un Pla Local de Cremes per protegir les seues muntanyes

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha elaborat el Pla Local de Cremes de la Vila Joiosa que serà aprovat en el pròxim Ple. Aquest Pla busca protegir les muntanyes i l’entorn natural del municipi contra incendis forestals.

 

Aquest Pla ha estat elaborat seguint les directrius marcades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i amb el consens del Consell Agrari Municipal.

 

El document inventaria les activitats que requereixen foc dins del seu àmbit d'aplicació, que és tot el terme municipal de la Vila Joiosa. Aquestes activitats són: cremes agrícoles; cremes forestals, ramaderes o cinegètiques; fogueres en àrees d'acampada o recreatives; restes de jardineria i pirotècnia.

 

La proposta de regulació de les cremes distingeix dues zones; la primera d’aquestes és la zona sense autorització i es refereix a una zona de molt baix perill per estar allunyada de les muntanyes i posseir barreres, com poden ser els rius Amadòrio, Torres i l'autopista AP-7. La resta de zones del municipi requeriran d'una autorització escrita.

 

Les cremes agrícoles, indica el document, s'hauran de sol·licitar per escrit a la Regidoria de Medi Ambient. Les cremes podran realitzar-se entre el 16 d'octubre i el 31 de maig entre l'alba i les 11.00 hores. Entre l'1 de juny i el 15 d'octubre s'autoritzaran cremes de forma extraordinària els primers i tercers dimecres de juny, juliol, agost i setembre i el primer dimecres d'octubre fins a les 10.00 hores. La distància mínima entre la crema i la muntanya serà de 200 metres.

 

Pel que fa a la crema de marges, es prohibeix entre l'1 de juny i el 15 d'octubre. En el període del 16 d'octubre al 31 de maig s'autoritza de dilluns a dissabte entre l'alba i les 11.00 hores. Les cremes forestals no seran autoritzades per l'Ajuntament i s'hauran de sol·licitar a Conselleria.

 

Aquest Pla prohibeix encendre focs, barbacoes o paelles en el terme municipal per no tenir zones condicionades per a això. Les restes de jardineria de particulars es podran dur a l'Ecoparque municipal. La Conselleria serà qui autoritze les cremes forestals, ramaderes, cinegètiques i de canyars.

 

Totes les persones que estiguen autoritzades per realitzar cremes hauran de seguir la normativa d'aquest Pla, que indica que s'ha de vigilar la foguera fins que s'hi haja extingit; s'haurà de condicionar el lloc per a la crema netejant de brosses i matoll. Totes les cremes agrícoles es realitzaran a una distància d'almenys 50 metres de la muntanya o vegetació forestal, excepte les del pla estival que estarà a 200 metres.

 

«Regular les cremes sota un pla local com el que s'ha elaborat era necessari per prevenir possibles incendis forestals. Una bona planificació i normativa evitarà accidents i protegirà el nostre entorn natural» ha comentat Pedro Alemany, regidor de Medi Ambient.

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 07 de Març de 2017