La Vila Joiosa portarà al Ple l'expedient de contractació del responsable del contracte de gestió d'escombreries

Aquest concurs va ser declarat desert, de manera que es tornarà a aprovar en el Ple de maig l'expedient de contractació

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

L'Ajuntament de la Vila Joiosa portarà al pròxim Ple l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de responsable del contracte de gestió del Servei públic de neteja urbana, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'Ecoparc.

 

El Consistori ja va treure a concurs públic aquest contracte i com que va quedar deserta l'adjudicació s'aprovarà un nou expedient de contractació. Aquest servei té com a objectiu la supervisió de l'execució, inclosa la comprovació de la facturació, l'adopció de decisions i el dictamen de les instruccions que siguen necessàries per tal d'assegurar la realització correcta del contracte de gestió del Servei públic de neteja urbana, recollida i eliminació de residus sòlids urbans i gestió de l'Ecoparc.

 

El termini d'execució del contracte serà de 4 anys, no prorrogables, i el pressupost de la licitació és de 30.250 euros anuals, IVA inclòs. Per a la disposició de l'execució del contracte hauran d'acreditar, els que es presenten al concurs, un professional amb titulació en dret, un professional amb titulació en ciències econòmiques o empresarials, un professional amb titulació en enginyeria i un treballador que ocupe el càrrec d'inspector del servei. A més, s'haurà d'acreditar experiència en la realització de treballs de naturalesa similar.

 

«La supervisió de les contractes és molt important, ja que es tracta de serveis públics que afecten tots els ciutadans, i en els quals l'Ajuntament inverteix una gran part del seu pressupost. Per això s'ha tornat a treure aquest contracte amb caràcter d'urgència, perquè comencen tan prompte com puguen la tasques de control i supervisió» ha comentat Jaume Ramis, regidor de Neteja Urbana.

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 11 de Maig de 2017